دیگ آبگرم وت بک


 

 ظرفیت 1/2 الی5 میلیون
کاربرد های دیگ آبگرم ديگ آبگرم براى گرمايش تجارى و صنعتى، تاسيسات حرارتى مركزى، گرمايش مخزن، استخرهاى شنا، گرمايش مسكونى استفاده مى شود. بويلر صنعتى آبگرم معمولاً هنگامى انتخاب مى شوند كه دماى فرايند مورد نياز نسبتاً كم باشد. به طور معمول كمتر از ۹۰ درجه سانتيگراد. در صورت نياز به دماى بالاتر، از بويلر هاى صنعتى ديگر مانند آب گرم با فشار بالا استفاده مى شود. با اين حال، سادگى و به طور كلى هزينه كم نصب ديگ آب گرم به معنى ادامه استفاده آنها در طيف وسيعى از صنايع مانند مواد شيميايى ، مواد غذايى و نوشيدنى است. مزاياى ديگ آب گرم قيمت اين نوع بويلر صنعتى ازران تر از ساير بويلر هاى مى باشد نصب و راه اندازى آن بسيار ساده است داراى فشار كم ميباشد بنابراين تعمير و نگهدارى آن بسيار آسان است داراى قابيليت بهره ورى بالا است
دیگ آبگرم وت بک
در ظرفیت های1/2 الی 5 میلیون کیلو کالری در ساعت به صورت سه پاس و راندمان بالا
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش
تلفن تماس پشتیبانی
024-32222107
دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم وت یک
دانلود
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
ایمیل


 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ آبگرم وت بک
 ظرفیت 1/2 الی5 میلیون
کاربرد های دیگ آبگرم ديگ آبگرم براى گرمايش تجارى و صنعتى، تاسيسات حرارتى مركزى، گرمايش مخزن، استخرهاى شنا، گرمايش مسكونى استفاده مى شود. بويلر صنعتى آبگرم معمولاً هنگامى انتخاب مى شوند كه دماى فرايند مورد نياز نسبتاً كم باشد. به طور معمول كمتر از ۹۰ درجه سانتيگراد. در صورت نياز به دماى بالاتر، از بويلر هاى صنعتى ديگر مانند آب گرم با فشار بالا استفاده مى شود. با اين حال، سادگى و به طور كلى هزينه كم نصب ديگ آب گرم به معنى ادامه استفاده آنها در طيف وسيعى از صنايع مانند مواد شيميايى ، مواد غذايى و نوشيدنى است. مزاياى ديگ آب گرم قيمت اين نوع بويلر صنعتى ازران تر از ساير بويلر هاى مى باشد نصب و راه اندازى آن بسيار ساده است داراى فشار كم ميباشد بنابراين تعمير و نگهدارى آن بسيار آسان است داراى قابيليت بهره ورى بالا است
دیگ آبگرم وت بک در ظرفیت های1/2 الی 5 میلیون کیلو کالری در ساعت به صورت سه پاس و راندمان بالا
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم وت یک
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
  •  

دیگ آبگرم وت بک
دیگ آبگرم وت بک در ظرفیت های1/2 الی 5 میلیون کیلو کالری در ساعت به صورت سه پاس و راندمان بالا
 ظرفیت 1/2 الی5 میلیون
کاربرد های دیگ آبگرم ديگ آبگرم براى گرمايش تجارى و صنعتى، تاسيسات حرارتى مركزى، گرمايش مخزن، استخرهاى شنا، گرمايش مسكونى استفاده مى شود. بويلر صنعتى آبگرم معمولاً هنگامى انتخاب مى شوند كه دماى فرايند مورد نياز نسبتاً كم باشد. به طور معمول كمتر از ۹۰ درجه سانتيگراد. در صورت نياز به دماى بالاتر، از بويلر هاى صنعتى ديگر مانند آب گرم با فشار بالا استفاده مى شود. با اين حال، سادگى و به طور كلى هزينه كم نصب ديگ آب گرم به معنى ادامه استفاده آنها در طيف وسيعى از صنايع مانند مواد شيميايى ، مواد غذايى و نوشيدنى است.
دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم وت یک
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
مزاياى ديگ آب گرم قيمت اين نوع بويلر صنعتى ازران تر از ساير بويلر هاى مى باشد نصب و راه اندازى آن بسيار ساده است داراى فشار كم ميباشد بنابراين تعمير و نگهدارى آن بسيار آسان است داراى قابيليت بهره ورى بالا است
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ آبگرم وت بک
دیگ آبگرم وت بک در ظرفیت های1/2 الی 5 میلیون کیلو کالری در ساعت به صورت سه پاس و راندمان بالا
 ظرفیت 1/2 الی5 میلیون
کاربرد های دیگ آبگرم ديگ آبگرم براى گرمايش تجارى و صنعتى، تاسيسات حرارتى مركزى، گرمايش مخزن، استخرهاى شنا، گرمايش مسكونى استفاده مى شود. بويلر صنعتى آبگرم معمولاً هنگامى انتخاب مى شوند كه دماى فرايند مورد نياز نسبتاً كم باشد. به طور معمول كمتر از ۹۰ درجه سانتيگراد. در صورت نياز به دماى بالاتر، از بويلر هاى صنعتى ديگر مانند آب گرم با فشار بالا استفاده مى شود. با اين حال، سادگى و به طور كلى هزينه كم نصب ديگ آب گرم به معنى ادامه استفاده آنها در طيف وسيعى از صنايع مانند مواد شيميايى ، مواد غذايى و نوشيدنى است.
دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم وت یک
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
مزاياى ديگ آب گرم قيمت اين نوع بويلر صنعتى ازران تر از ساير بويلر هاى مى باشد نصب و راه اندازى آن بسيار ساده است داراى فشار كم ميباشد بنابراين تعمير و نگهدارى آن بسيار آسان است داراى قابيليت بهره ورى بالا است
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ آبگرم وت بک
دیگ آبگرم وت بک در ظرفیت های1/2 الی 5 میلیون کیلو کالری در ساعت به صورت سه پاس و راندمان بالا
 ظرفیت 1/2 الی5 میلیون
کاربرد های دیگ آبگرم ديگ آبگرم براى گرمايش تجارى و صنعتى، تاسيسات حرارتى مركزى، گرمايش مخزن، استخرهاى شنا، گرمايش مسكونى استفاده مى شود. بويلر صنعتى آبگرم معمولاً هنگامى انتخاب مى شوند كه دماى فرايند مورد نياز نسبتاً كم باشد. به طور معمول كمتر از ۹۰ درجه سانتيگراد. در صورت نياز به دماى بالاتر، از بويلر هاى صنعتى ديگر مانند آب گرم با فشار بالا استفاده مى شود. با اين حال، سادگى و به طور كلى هزينه كم نصب ديگ آب گرم به معنى ادامه استفاده آنها در طيف وسيعى از صنايع مانند مواد شيميايى ، مواد غذايى و نوشيدنى است.
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
مزاياى ديگ آب گرم قيمت اين نوع بويلر صنعتى ازران تر از ساير بويلر هاى مى باشد نصب و راه اندازى آن بسيار ساده است داراى فشار كم ميباشد بنابراين تعمير و نگهدارى آن بسيار آسان است داراى قابيليت بهره ورى بالا است
دانلود کاتالوگ دیگ آبگرم وت یک
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد