دیگ روغن داغ

 


 تا 300 درجه سانتیگراد
برخى از مزاياى ديگ روغن داغ - عدم رسوب گرفتگى و عدم كاهش انتقال حرارت - عدم نياز به سختى گير ، دى اريتور ، منبع كندانس - عدم خوردگى به دليل ساختار شيميايى روغن حرارتى - عدم احتمال يخ زدگى در مواقع خاموش بودن دستگاه -كاربرى راحت تر و نياز به نگهدارى كمتر و آسان تر - طول عمر بيشتر و ايمنى واطمينان بالاتر
دیگ روغن داغ
تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری در ساعت
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش
تلفن تماس پشتیبانی
024-32222107
با استفاده از ديگ روغن داغ (برخلاف ديگ آبداغ يا بخار) دستيابى به دماى بالا در فشاركار پايين امكان پذير مى باشد. درجه حرارت كار ديگ روغن داغ معمولا بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتيگراد مى باشد. ش ارائه بويلر هاى روغن داغ به صورت پكيج كامل شامل مشعل، پمپ سيركولاسيون، پمپ تغذيه، منبع انبساط منبع تغذيه و... امكان پذير مى باشد. ش
دانلود کاتالوگ دیگ روغن داغ
دانلود
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
ایمیل


 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ روغن داغ
 تا 300 درجه سانتیگراد
برخى از مزاياى ديگ روغن داغ - عدم رسوب گرفتگى و عدم كاهش انتقال حرارت - عدم نياز به سختى گير ، دى اريتور ، منبع كندانس - عدم خوردگى به دليل ساختار شيميايى روغن حرارتى - عدم احتمال يخ زدگى در مواقع خاموش بودن دستگاه -كاربرى راحت تر و نياز به نگهدارى كمتر و آسان تر - طول عمر بيشتر و ايمنى واطمينان بالاتر با استفاده از ديگ روغن داغ (برخلاف ديگ آبداغ يا بخار) دستيابى به دماى بالا در فشاركار پايين امكان پذير مى باشد. درجه حرارت كار ديگ روغن داغ معمولا بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتيگراد مى باشد. ش ارائه بويلر هاى روغن داغ به صورت پكيج كامل شامل مشعل، پمپ سيركولاسيون، پمپ تغذيه، منبع انبساط منبع تغذيه و... امكان پذير مى باشد. ش
دیگ روغن داغ تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری در ساعت
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
دانلود کاتالوگ دیگ روغن داغ
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ روغن داغ
  •  

دیگ روغن داغ تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری در ساعت
 تا 300 درجه سانتیگراد
برخى از مزاياى ديگ روغن داغ - عدم رسوب گرفتگى و عدم كاهش انتقال حرارت - عدم نياز به سختى گير ، دى اريتور ، منبع كندانس - عدم خوردگى به دليل ساختار شيميايى روغن حرارتى - عدم احتمال يخ زدگى در مواقع خاموش بودن دستگاه -كاربرى راحت تر و نياز به نگهدارى كمتر و آسان تر - طول عمر بيشتر و ايمنى واطمينان بالاتر
دانلود کاتالوگ دیگ روغن داغ
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
با استفاده از ديگ روغن داغ (برخلاف ديگ آبداغ يا بخار) دستيابى به دماى بالا در فشاركار پايين امكان پذير مى باشد. درجه حرارت كار ديگ روغن داغ معمولا بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتيگراد مى باشد. ش ارائه بويلر هاى روغن داغ به صورت پكيج كامل شامل مشعل، پمپ سيركولاسيون، پمپ تغذيه، منبع انبساط منبع تغذيه و... امكان پذير مى باشد. ش
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ روغن داغ
دیگ روغن داغ تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری در ساعت
 تا 300 درجه سانتیگراد
برخى از مزاياى ديگ روغن داغ - عدم رسوب گرفتگى و عدم كاهش انتقال حرارت - عدم نياز به سختى گير ، دى اريتور ، منبع كندانس - عدم خوردگى به دليل ساختار شيميايى روغن حرارتى - عدم احتمال يخ زدگى در مواقع خاموش بودن دستگاه -كاربرى راحت تر و نياز به نگهدارى كمتر و آسان تر - طول عمر بيشتر و ايمنى واطمينان بالاتر
دانلود کاتالوگ دیگ روغن داغ
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
با استفاده از ديگ روغن داغ (برخلاف ديگ آبداغ يا بخار) دستيابى به دماى بالا در فشاركار پايين امكان پذير مى باشد. درجه حرارت كار ديگ روغن داغ معمولا بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتيگراد مى باشد. ش ارائه بويلر هاى روغن داغ به صورت پكيج كامل شامل مشعل، پمپ سيركولاسيون، پمپ تغذيه، منبع انبساط منبع تغذيه و... امكان پذير مى باشد. ش
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
دیگ روغن داغ
دیگ روغن داغ تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری در ساعت
 تا 300 درجه سانتیگراد
برخى از مزاياى ديگ روغن داغ - عدم رسوب گرفتگى و عدم كاهش انتقال حرارت - عدم نياز به سختى گير ، دى اريتور ، منبع كندانس - عدم خوردگى به دليل ساختار شيميايى روغن حرارتى - عدم احتمال يخ زدگى در مواقع خاموش بودن دستگاه -كاربرى راحت تر و نياز به نگهدارى كمتر و آسان تر - طول عمر بيشتر و ايمنى واطمينان بالاتر
ا 1 سال ضمانت ا 10 سال خدمات پس از فروش تلفن تماس پشتیبانی
با استفاده از ديگ روغن داغ (برخلاف ديگ آبداغ يا بخار) دستيابى به دماى بالا در فشاركار پايين امكان پذير مى باشد. درجه حرارت كار ديگ روغن داغ معمولا بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتيگراد مى باشد. ش ارائه بويلر هاى روغن داغ به صورت پكيج كامل شامل مشعل، پمپ سيركولاسيون، پمپ تغذيه، منبع انبساط منبع تغذيه و... امكان پذير مى باشد. ش
دانلود کاتالوگ دیگ روغن داغ
salimi.tavan@gmail.com azimi.tavan@gmail.com شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد