مشتریان

مشتریان ما، جزوی از سازمان ما هستند. ا

دانشگاه زنجان

شرکت پترو انرژی ارگ

شرکت اسید سازان زنجان

تولید کننده روغن موتور

تولید کننده اسید سولفوریک

شرکت فورس

شرکت پارس حیات

شرکت ذوب روی ایجرود

تولید کننده محصولات بهداشتی

پالایش و تولید فرآورده های نفتی

تولید کننده شمش روی

شرکت تجهیز نیروی  زنگان

شرکت تراسفورماتورسازی کوشکن

شرکت لایی ساز

تولید کننده انواع تراسفورماتور

تولیدکننده روغن ترانسفورماتور

تولیدکننده منسوجات نبافته

شرکت روی پردازان ایرانیان

شرکت ملی سرب و روی ایران

شرکت تدبیر شیمی حیان

تولیدکننده شمش سرب و روی

تولید کننده شمش روی

تولید کننده اسید سولفوریک

شرکت پالایش روغن زنگان

شرکت پالایش پگاه پرشنگ

تولید کننده فرآورده های نفتی

تولید کننده روغن ترانسفورماتور

salimi.tavan@gmail.com

azimi.tavan@gmail.com

شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
ایمیل

 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914
آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
  •  

شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد
شماره های تماس تلفن: 8-32222107-024 فکس: 32222107-024 تلفن فروش: 2515 371 0914 آدرس زنجان، شهرک صنعتی علی آباد بلوار پرفسور ثبوتی خیابان مهر، خیابان شهریور یک
 www.Tavancharkhe.ir © کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توان چرخه می باشد